601 860 011
informatyk@piotrskubala.pl

System ewidencji obrotu towarowego

PerseusOM jest programem wspomagającym prowadzenie ewidencji sprzedaży i obrotu towarowego w firmach o różnorodnym profilu działalności (na przykład handlowym, usługowym, produkcyjnym). Program PerseusOM oferuje bogatą funkcjonalność obsługi obrotu materiałowego – od zamówień, poprzez przychody i rozchody do inwentaryzacji. Umożliwia sprawny zapis ewidencji towarów, dostęp do informacji o nich oraz właściwe rozliczenie ilościowo-wartościowe, pełną obsługę sprzedaży – zarówno towarów jak i usług poprzez ewidencję ofert, zamówień, faktur proforma faktur zaliczkowych, faktur VAT. Posiada wiele opcji i parametrów pozwalających dostosować go do indywidualnych potrzeb użytkownika. W pełni współpracuje z programem finansowo-księgowym PerseusFK. Zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych poprzez odpowiednio zbudowany system uprawnień. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu narzędzi SQL możliwe jest sięganie do bazy danych PerseusOM bezpośrednio z pakietu Excel i tworzenie własnych zestawień.

 

Elastyczność:

PerseusOM umożliwia:

 • prowadzenie gospodarki wielomagazynowej, sieciowej, z opcją wspólnego rejestru kontrahentów w połączeniu z programem finansowo-księgowym Perseus FK,
 • tworzenie rejestru kontrahentów, towarów, grup towarowych wspólnych dla wielu magazynów lub oddzielnie dla każdego magazynu,
 • automatyczny obrót towarów między magazynami, który odbywa się na podstawie dokumentów przesunięć międzymagazynowych.

Dla każdego magazynu ewidencja może być prowadzona w wybranym systemie cen:

 • ceny rzeczywiste zakupu zgodnie z zasadą FIFO lub LIFO (dla tego typu magazynów istnieje możliwość tylko ilościowej ewidencji dokumentów typu przychód i rozchód, a następnie wycena wartościowa)
 • ceny uśredniane
 • ceny stałe

Wielooddziałowość:
PerseusOM umożliwia obsługę przedsiębiorstw wielooddziałowych. Dzięki funkcji elektronicznego przekazywania dokumentów zapewnia integrację danych z oddziałów z danymi w centrali firmy. Program wspomaga prace działu zaopatrzenia umożliwiając optymalizację zapasów magazynowych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu stanu magazynowego.

Zamówienia:
Perseus OM prowadzi kompleksową obsługę operacji zamawiania towaru, począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta, poprzez zebranie zamówień z oddziałów firmy, po wystawienie zapotrzebowania do dostawcy. Przygotowanie zamówienia możliwe jest bezpośrednio w programie lub przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel. W przypadku zastosowania Excel istnieje możliwość przeniesienia danych z i do PerseusOM.

Możliwa jest również rezerwacja towaru pod zamówienie oraz automatyczna realizacja sprzedaży po wprowadzeniu towaru do magazynu.

 

Ewidencja ilościowo- wartościowa:

Program zapewnia:

 • pełną ewidencję ilościowo-wartościową towarów magazynowych: kartoteki złotowe i dewizowe, kontrolę stanów minimalnych, ostrzegawczych i maksymalnych,
 • prowadzenie tabel towarów, usług, grup towarowych, miejsc położeń w magazynie.
 • tabele dostępne są z wielu miejsc w programie. Istnieje możliwość ewidencji terminów ważności i numerów seryjnych;
 • wystawianie i rejestrację standardowych dokumentów magazynowych typu przychód: (PZ, PW, ZW) i typu rozchód (WZ,RW, LI ) oraz dokumentów korygujących poprzednio wprowadzone zapisy;
 • automatyczne rozliczanie inwentaryzacji bieżącej i na wskazany dzień, automatyczny bilans otwarcia na nowy rok obrotowy, przecena towarów, możliwość sporządzania wielowariantowych raportów i sprawozdań dotyczących danych magazynowych i analizy zakupów w zadanym okresie czasu.

 

Sprzedaż:

Moduł zapewnia:

 • prowadzenie ewidencji i analizy sprzedaży w przedsiębiorstwie z automatycznym rozliczeniem kosztów własnych sprzedaży,
 • wystawianie i drukowanie: faktur VAT, faktur VAT dla małych podatników, faktur korygujących, paragonów dla sprzedaży fiskalnej,
 • ewidencję i rozliczanie zaliczek –faktury zaliczkowe częściowe i końcowe,
 • anulacje dokumentów,
 • wydanie towarów z wieloma dokumentami WZ, a następnie wystawienie jednej faktury sprzedaży,
 • rozpisywanie form i terminów płatności na fakturze, rejestrację i drukowanie duplikatów,
 • wprowadzanie wielu cenników sprzedaży, także w dewizach,
 • możliwość prowadzenia wspólnej bazy klientów z systemem PerseusFK, przeglądanie ich kartotek oraz określenie limitu kredytowego.
 • ewidencję rejestru kontrahentów z możliwością przypisania klientowi: domyślnego rabatu, terminu płatności, kwoty limitu związanej z płatnościami, blokowania sprzedaży,
 • fakturowanie usług.

Sprawozdawczość:
Wydruki standardowe przygotowane w PerseusOM pozwalają na wszechstronną analizę danych w dowolnym okresie. Program umożliwia drukowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT i sporządzanie wielowariantowych raportów. PerseusOM umożliwia również przygotowanie informacji o sprzedaży, obrocie magazynowym, czy stanie zapasów z poziomu pakietu Excel.

Moduł unijny:
Wystawianie, ewidencja, wydruki Faktur Wewnętrznych VAT i Faktur korygujących dla:

 • towarów przyjętych do magazynu na podstawie dokumentu przychodowego
 • towarów w drodze, a po otrzymaniu towaru sporządzenie dokumentu PZ
 • importowanych usług.

Automatyczne tworzenie rejestrów Intrastat dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – opis towaru uzupełniony o dane związane z obrotem wewnątrzunijnym. Tworzenie i wydruk Deklaracji Intrastat dla przywozu i wywozu – także w formie elektronicznej.

Faktury RR:
Obsługa zakupów produktów rolnych od sprzedawców indywidualnych,tworzenie, przeglądanie, wydruki dokumentów : Faktura VAT RR, Korekta Faktury VAT RR możliwość przypisania dla artykułów stawki rolniczej VAT

Kasa:
Kasa umożliwia wystawianie dokumentów kasowych KP. KW i automatyczne tworzenie raportów kasowych.

 

Drukarki fiskalne:
Program współpracuje z dostępnymi na rynku drukarkami fiskalnymi.

Wymagania sprzętowe:
Zalecana konfiguracja sprzętowa i programowa dla systemu PerseusOM:
System operacyjny: WindowsXP, WindowsVista, Windows 7;
Procesor: Celeron 1000 MHz;
Pamięć RAM: 256MB dla wersji Linux, 512 dla wersji Windows.
Wolne miejsce na dysku:
1) wersja Wiindows – program ok 20 MB, zaś w czasie użytkowania zapotrzebowanie rośnie w zależności od ilości danych i tworzonych kopii zapasowych.
2)wersja Linux podobnie jak w wersji Windows ok. 20 MB
3)Linux instalowany na platformie Windows wraz z programem może zajmować ok. 1,5 GB